Jeene Ki Raah Ke 125 Sootra Written By – Pt. Vijay Shankar Mehta